Hvordan man kan få sponsornetværk til at give mere værdi?

Sponsornetværk

– det handler om relationer mellem mennesker…..

Sponsornet tilbyder at etablere og facilitere alle typer af netværk i klubber og foreninger i et afprøvet set up, der sikrer faglighed, inspiration, involvering og læring – og ikke mindst generering af nye sponsorer.

 

Hvorfor sponsornet

- det handler om relationer mellem mennesker...

Målet for Sponsornet er at skabe noget anderledes. Vi ønsker at opbygge sponsornetværk, der ikke kun er interesseret i at få henvisninger, men også ønsker at give noget af sig selv og dermed bidrage til at udvikle og styrke de virksomheder der er i netværket.

 

Professionelt

Bag et professionelt netværk er der overvejelser om deltagerkreds, indhold, facilitering, mødetider, koordinering og administration.

Sponsornet tilbyder hjælp til alle typer af netværk i klubber og foreninger. Vores metoder er afprøvede, hvor vi kan være med til at sikre professionel drift, inspiration, involvering og dynamik … og ikke mindst en platform for at generere nye sponsorer.

Se mulighederne

Det handler om at se mulighederne i det at netværke med sine relationer.  Et godt og stort netværk er vigtigt for foreninger/klubber samt for sponsorerne. Desuden kan det være af stor betydning for hele byen/lokalområdet.