Hobro Erhvervsnetværk

Hobro Erhvervsnetværk drives og faciliteres efter Sponsornets koncept. Netværket har nu omkring 100 medlemmer og genererer hvert år omkring netto 500.000 til Hobrog Golfklub.

Det var en rigtig beslutning, der blev taget i Hobro Golf i foråret 2014, hvor Erhvervsnetværket blev startet. Men at behovet har vist sig at være så stort er kommet bag på os” - udtaler formanden for Hobro Golf´s sponsor- og markedsføringsudvalg Jens Spanggaard.

Netværket faciliteres af Lone Kalstrup

Hobro Golfklub, Torndalsvej 3, 9500 Hobro tlf. 98520500

Frederikssund Erhvervsnetværk

Frederikssund Erhvervsnetværk startede op i april 2017 og har nu 12 mder. efter 32 netværksmedlemmer. Interessen for netværket er voksende, hvilket bl.a. kan ses på antallet af gæster til de enkelte møder. I november 2017 er netværket evalueret via en Survey. Evalueringen taler sit klare sprog om, at der er et stort udækket behov for et Erhvervsnetværk, hvor medlemmerne får mulighed for at sætte sig selv i spil samtidig med at der udvikles og udbygges nye relationer.

Netværket faciliteres af Betina Ingerslev og Dorthe Ingerslev

Frederikssund Erhvervsnetværk, Skovnæsvej 9, 3630 Jægerspris tlf. 25394373

HIK Kvindenetværk

HIK Kvindenetværk startede op primo 2017. Netværket drives og faciliteres efter Sponsornets Koncept. Det var med nogen skeptis, at HIK startede kvindenetværket op, men det viste sig hurtigt, at der her var et stor udækket behov for at skabe et fora, hvor kvinder kunne mødes og blive og lade sig inspirere af hinanden. Der er netop lavet en skriftlig evaluering af netværket - og den viser klart, at der er behov for et fora, hvor kvinder kan mødes og her udvikle sig selv og opbygge nye elationer. Netværket har nu ca. 50 deltager, som møder flittigt frem til de 10 årlige netværksmøder.

Netværket faciliteres af Lone Kalstrup tlf 40346872

HIK Kvindenetværk, Amerikavej 9, 9500 Hobro

Dragsholm Erhvervsnetværk

Dragsholm Erhvervsnetværk startede op september 2017. Til informationsmødet var der fremmødt omkring 40 potientielle netværksdeltagere. De 22 meldte sig ind straks og her i april 2018 har netværket 40 medlememr. 

Netværket faciliteres af Pernille Stockfleth

Dragsholm Erhvervsnetværk. Golfsvinget 1, 4540 Fårevejle Kirkeby

Kjellerup Erhvervsnetværk

Kjellerup Erhvervsnetværk var et netværk som var etableret i samarbejde med fodboldklubben Kjellerup IF og Arena Midt. Netværket blev drevet og faciliteret efter sponsornets koncept og udviklede sig på 2 år til at være et aktiv for byens og omegnens erhvervsledere. Der var omkring 50 medlemmer af netværket, da sponsornet afsluttede samarbejdet med Erhvervsnetværket.  

Lone Kalstrup faciliterede netværket

Hjørring Erhvervsnetværk

Netværket havde kick Off medio marts 2018, hvor 43 var mødt frem. Allerede på dagen var der 19 tilmeldte og her ved udgangen af april mdr. har netværket 26 medlemmer. 

Der er store forventninger til udviklig af netværket, som består af et bredt udsnit af forskellige brancher. Netværket faciliteres af Pernille Jacobsen og Birgitte Munk i fællesskab.

Randers Fjord Erhvervsnetværk

Netværket havde Kick Off ultimo marts 2018, hvor 47 var mødt frem til morgenmad. På dagen var der 11 der meldte sig ind - og ugen efter mødet var netværket oppe på de 18 medlemmer, som var minimum for opstart. Efter aprilmødet, som var velbesøgt af gæster er vi nu oppe på 25 medlemmer.

Erhvervsnetværket har fået LAG støtte på kr. 173.000 over 2 år. og kan se frem til en kraftig profilering af netværket. 

Kalø Vig Erhvervsnetværk

Netværket har kick Off maj 2018

Facilitator på netværket bliver Kristine Hejgaard

Harre Vig Erhvervsnetværk

Netværket har kick Off medio juni 2018

Der søges LAG - midler til opstart af erhvervsnetværket.

Greve Erhvervsnetværk

Netværket har kick Off medio juni 2018